Biblioteket är ..liksom ..rymligt. Mina böcker går in, om man säger. De står på bänken. Kanske litet svårt att se. På bänken till vänster. Du kan klicka på dem.