Biografen är öppen. Filmerna är nog litet svåra att läsa härifrån. De är längst in på väggen. Du kan klicka på dem.