Vill du länka till min sida kanske någon av nedanstående banners kan funka.Krantz junior (Alfred) är just nu i Californien under sex månader
på egen hand
- minst sagt.

Alfreds blogg