...jag måste fixa den där lampan ...
Jag heter Lars-Åke Kra
du läsa mina enkla rader
sera i omgivningarna. K
det. Här får du några tip
det jätteviktigt att du på
or i tidningar. Här kan
t går det bra att botani-
.o...Det är väl ungefär
ar. Först och främst är
m möjligt använder ...

ntz och skriver krönik
. När det blir för segt
olla bion, garaget, bibl
s om hur man naviger
ett så bekvämt sätt so